«Жогорку окуу жайында методисттердин ишмердүүлүгү» аттуу семинар өткөрүлдү